Nájomné za priestory

Nájomné za priestory: (EUR\hod.)

Minimálny čas prenájmu 2 hod.

Priestor:

Podujatie

Školské a

predškolské zar.

Organizácie, firmy,

združenia, spolky…

DIVADELNÁ 

SÁLA

Kultúra – vzdelávanie

Schôdza 

Komerčná akcia

15/5

15/5

-

60,-

30,-

80,-

ROTUNDA

(KRUHOVÁ 

SÁLA)

Kultúra – vzdelávanie

Zábava

Schôdza 

Komerčná akcia

10/0

-

10/0

-

20,-

20,-

20,-

25,-

CHODBA Komerčná akcia - 13,-
PRESSO

Kultúra – vzdelávanie

Zábava

Schôdza 

Komerčná akcia

5/0

-

5/0

-

12,-

14,-

12,-

16,-

LIBRESSO

Kultúra – vzdelávanie

Zábava

Schôdza 

Komerčná akcia

Politická kampaň

5/0

-

5/0

-

12,-

14,-

12,-

16,-

170,-€/akcia

 

  • Platí sa za každú začatú hodinu.
  • Pri opakovanom prenájme pre školy, dôchodcov a ďalšie mestské organizácie možnosť individuálneho posúdenia výšky prenájmu.
  • Závisiac od podujatia môžu byť spoplatnené aj ďalšie nepovinné  služby. Náklady: technik, upratovanie, pokladnica, šatňa, dekorácia, čašníci,…atď.
  • Na plesy a zábavy sa vzťahuje povinné konzumné z bufetu MsKS, t.j.  2,-EUR/osoba
  • Nájomné sa môže uhrádzať aj v cudzej mene, napr. HUF. V tomto prípade účtujeme nájom podľa aktuálneho priemerného kurzu NBS.

 

Kalendár udalostí

calendar arrow left Okt 2023 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06
07
08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29