Uchovávané tradície zachytené okom mladých fotografov Projekt vyhlásený mestom Mezőberény
post icon

Spoločné tradície TU a TAM!Bádateľská práca družobných miest Kolárovo a Mezóberény. Pod týmto názvom vyhlasujeme spoločný fotoprojekt pre školy v Kolárove a v Mezóberényi, cieľom ktorého je zozbieranie, propagovanie a uchovávanie národných tradícií. Tie sa môžu týkať oblastí kultúrneho dedičstva, športu, turizmu, priemyslu a rememeselnej výroby, zdravia a životného prostredia, agrárneho a potravinového hospodárstva.

Podmienky pre účasť na projekte

– žiak, ktorý má trvalé bydlisko v Kolárove alebo v Mezóberényi
– každý sa môže prezentovať len vlastnými fotografiami, ktoré sám zhotovil
1. fotografie musia byť zaslané výlučne v digitálnej podobe na mailovú adresu ertektarbizottsag@mezobereny.hu
2. žiak môže zaslať najviac 5 digitálnych fotografií a to čiernobielych alebo farebných /príp.monochróm/. Najdlhšia strana fotografie môže mať max. 3000 pixel a 300 DPI rozsahu JPG, digitálny rozsah nesiem byť väčší ako 5 megabájt. Fotografie,ktoré nespĺňajú tieto kritéria budú zo súťaže vyradené!
3. pri nahrávaní fotografií je potrebné uviesť meno, presnú adresu a názov školy, ročník, presnú adresu bydliska, názov fotografie a jej poradové číslo
4. prosíme žiakov, aby ku každej fotografii pripojili kratučký text /250/, ktorý objasní spojitosť k téme
5. vystavené fotografie zostanú majetkom žiaka
6. vystavené fotografie sa môžu voľne použiť s cieľom reklamy alebo propagácie
7. zaslané fotografie vyhodnotí odborná porota
8. výsledky projektu vyhodnotíme na výstave z najlepších prác troma cenami a jednou zvláštnou cenou zvlášť v Kolárove a zvlásť v Mezóberényi
9. fotografie treba zaslať do 16. apríla 2016 na horeuvedenú mailovú adresu
10. porota zasadne 17.-19. apríla 2016
11. výsledky budú vyhlásené do 20. apríla 2016
12. vyhodnotenie kolárovských prác a slávnostné otvorenie výstavy bude 24. apríla 2016 o 14.30 hod. /predbežný termín/

Všetky otázky týkajúce sa projektu zodpovie komisia, ktorej rozhodnutie je nemenné. Účastníci projektu zaslaním fotografií súhlasia s podmienkami projektu.

utorok, 22. marca 2016, 13:14

Kalendár udalostí

calendar arrow left Okt 2019 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 01 02 03
04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03